Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony do celów mieszkalnych

Pobierz z instrukcją
99,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa najmu na czas nieokreślony”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie umów. Dokument zawiera:

  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, co pozwoli lepiej zrozumieć treść i istotę dokumentu;
  • precyzyjne wskazanie lokalu mieszkalnego wraz z jego położeniem, ilością pomieszczeń, wyposażeniem, numerem księgi wieczystej i innymi niezbędnymi danymi pozwalającymi uniknąć ewentualnych nieporozumień;
  • definicję stosowanych w umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretacje umowy;
  • liczne przykładowe postanowienia pozwalające zrozumieć sens i istotę dokumentu np. oświadczenie odbierającego lokal (a więc najemcy) o zapoznaniu się ze stanem lokalu oraz oświadczenie o przejęciu kosztów utrzymania lokalu z momentem przejęcie lokalu;
  • precyzyjnie wskazanie wysokość czynszu oraz opłat za media; ponadto dokument przewiduje również inne, dodatkowe opłaty m.in. za Internet oraz TV;
  • prawa i obowiązki stron, nakazy i zakazy oraz niezbędne oświadczenia;
  • przypadki rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia np. na skutek używania lokalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
  • pozostałe postanowienia właściwe dla tego rodzaju umów; –Ponadto wzór zawiera protokół zdawczo-odbiorczy będący integralną częścią Umowy – zawiera on wykaz liczników m.in. wody, ciepła, energii elektrycznej; informację o ilości przekazanych kluczy oraz inne szczegółowe ustalenia.

Czym jest Umowa najmu na czas nieokreślony?

Umowa najmu na czas nieokreślony jest podstawowym rodzajem umowy najmu, w którym wynajmujący oddaje lokal do używania najemcy na czas nieokreślony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu. Jeżeli strony chcą mieć pewność, że umowa będzie obowiązywać przez określony czas, to sugerowane jest zawarcie umowy na czas określony, którego wzór z instrukcją wypełnienia i dokładnym omówieniem dostępny jest tutaj. Warto dodać, że wbrew powszechnej opinii umowa najmu na czas określony jest trwalsza i pewniejsza od umowy na czas nieokreślony. W celu ochrony interesu wynajmującego warto również rozważyć zawarcie umowy najmu okazjonalnego, która pozwala na łatwą eksmisję uciążliwego lokatora, bez konieczności długotrwałych procesów sądowych. Jej wzór dostępny jest tutaj.

Dla kogo przeznaczona jest umowa najmu na czas nieokreślony?

Umowa najmu na czas nieokreślony ta jest przydatna dla każdej osoby chcącej wynająć lokal mieszkalny na czas nieokreślony, co wiąże się z szeregiem zalet, jak i również wad. Po pierwsze umowa nie określa terminu jej zakończenia. Wiąże się to z ryzykiem przedwczesnego jej zakończenia, istnieje niebezpieczeństwo, że najemca po krótkim czasie wypowie umowę, tym samym tymczasowo pozbawia wynajmującego zysku w postaci czynszu. Jednak dla niektórych osób taki stan rzeczy może być zaletą, gdyż znacznie łatwiej wypowiedzieć taką umowę niż umowę najmu na czas określony. Może mieć to praktyczne zastosowanie w sytuacji, gdy wynajmujący z jakiś powodów chce wcześniej zakończyć najem swojego lokalu, np. planuje go sprzedać, osobiście w nim zamieszkać lub też znalazł inną osobę, która jest w stanie więcej zapłacić za czynsz. Daje to znacznie większą swobodę aniżeli w przypadku umowy na czas określony. Dla bezpieczeństwa i uniknięcia ewentualnych sporów takie umowa powinna być zawierana w formie pisemnej.

Umowa najmu na czas nieokreślony a naprawy mieszkania

Drobne nakłady w wynajętym lokalu obciążają najemcę, a nie wynajmującego. Mowa w szczególności o wydatkach związanych z wymianą żarówek, naprawą cieknącego kranu, pomalowanie ścian itp.

Umowa najmu na czas nieokreślony a zameldowanie

Złożenie meldunku jest prawnym obowiązkiem każdej osoby, więc naturalne jest, że część najemców będzie dążyć do zameldowania w wynajmowanym lokalu. Zameldowanie w wynajmowanym mieszkaniu jest jak najbardziej dopuszczalne i spotykane. Najemca składa wniosek o meldunek w urzędzie gminy / miasta albo internetowo. Obecność wynajmującego (właściciela) nie jest konieczna.

Co powinna zawierać Umowa najmu na czas nieokreślony?

Niniejszy wzór umowy najmu na czas nieokreślony zawiera wszystkie niezbędne elementy w tym m.in. dane stron zawierających umowę, precyzyjny opis lokalu, określenie wysokości i warunków płatności czynszu, prawa i obowiązki stron, nieokreślony czas obowiązywania umowy oraz wiele więcej. Ponadto umowa zawiera liczne nieobowiązkowe, lecz przydatne postanowienia, które pozwolą uniknąć ewentualnych nieporozumień i konfliktów. Mowa tu m.in. o postanowieniach regulujących warunki wcześniejszego rozwiązania umowy, odszkodowania za wydanie lokalu po terminie i inne.

Gdzie zgłosić umowę najmu?

Zawarcia umowy najmu nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego, chyba że chcemy sami wybrać formę opodatkowania, w takim wypadku należy zgłosić zawartą Umowę do Urzędu Skarbowego. Należy pamiętać, aby wybrać formę opodatkowania najmu najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca, w którym otrzymaliśmy pierwszy przychód z najmu. Jeżeli w terminie nie zostanie dokonany wybór, to należy rozliczać się na zasadach ogólnych. Warto dodać, że w przypadku najmu można rozliczać się w trzech formach: ryczałtu, rozliczania się na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym.

Czy umowa najmu na czas określony może zamienić się w umowę najmu na czas nieokreślony?

Umowa najmu na czas określony zawarta na czas dłuższy niż dziesięć lat, z momentem upływu tego terminu staje się umowa zawartą na czas nieoznaczony.

Kiedy umowa najmu, a kiedy dzierżawy?

W przypadku oddania drugiej osobie lokalu na cele mieszkalne nie ma możliwości zawarcia z nią umowy dzierżawy. Podstawową różnicą pomiędzy umową najmu a umową dzierżawy jest możliwość pobierania pożytków z wydzierżawionej nieruchomości przez dzierżawcę. Przy umowie najmu najemca może jedynie używać lokalu w zamian za czynsz określonej wysokości. Dzierżawca z kolei może oprócz używania pobierać pożytki z rzeczy. Pożytki są to korzyści, dochody z rzeczy (lub prawa), najprościej to wytłumaczyć na przykładzie rolnika, który wydzierżawia nieruchomość rolną. Ma on prawo do jej używania, a także pobierania pożytków więc zbierania zboża, owoców czy też wydobycia kamieni np. do utwardzenia drogi dojazdowej.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: umowa najmu na czas nieokreślony, umowa najmu na czas nieokreślony wzór, umowa jak jak napisać, umowa najmu wzór, umowa najmu przykład, umowa najmu na czas nieoznaczony co powinna zawierać.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony do celów mieszkalnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony do celów mieszkalnych

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony do celów mieszkalnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *