Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony

Pobierz z instrukcją
99,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa najmu na czas określony”, który został przygotowany przez adwokata specjalizującego się w prawie umów. Wzór zawiera:

  • określenie Stron Umowy, a więc danych Wynajmującego oraz Najemcy (treść dopasowana jest również dla Spółek);
  • wskazanie Lokalu mieszkalnego wraz z niezbędnymi danymi -pozwalającymi zidentyfikować Lokal i uniknąć ewentualnych nieporozumień;- dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, co pozwoli Ci zrozumieć treść dokumentu;
  • wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć treść dokumentu;
  • definicję stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretacje Umowy;
  • liczne przykładowe postanowienia pozwalające w łatwy sposób stworzyć własną umowę i dopasować do indywidualnych potrzeb;
  • precyzyjnie wskazanie wysokość czynszu oraz opłat za media; ponadto dokument przewiduje również inne, dodatkowe opłaty m.in. za Internet oraz TV;
  • wskazanie wysokości kaucji gwarancyjnej mającej na celu zabezpieczenie płatności czynszu oraz ewentualnych szkód w Lokalu;
  • przypadki rozwiązania Umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta np. na skutek używania Lokalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
  • UWAGA! Wzór dodatkowo zawiera protokół zdawczo-odbiorczy będący integralną częścią Umowy.

Czym jest umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony?

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony dotyczy podstawowego rodzaju najmu – sytuacji, gdy wynajmujący oddaje lokal do używania najemcy na czas określony np. na rok, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu.

Prezentowany wzór to właśnie taka standardowa umowa najmu, zawierająca jednak wszelkie niezbędne jak i dodatkowe postanowienia – wylistowane wyżej. Na podstawie tej umowy, możesz wynająć swój lokal na dowolny okres np. miesiąc, rok lub trzy lata. Postanowienia we wzorze są dopasowanego do każdego przypadku.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygotowaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony, to dedykowany wzór z instrukcją znajdziesz tutaj.

Dla kogo przeznaczona jest umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony?

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony jest przydatna w każdej sytuacji, gdy strony chcą wynająć lokal mieszkalny na czas oznaczony. Umowa ta ma szereg zalet. Po pierwsze, wzór precyzyjnie określa, kiedy umowa wygaśnie, daje to wynajmującemu pewność, że wynajem będzie trwał przez określony czas, co umożliwia mu zaplanowanie swoich przychodów.

Poza tym umowa najmu na czas określony lokalu mieszkalnego jest również korzystna dla najemcy, gdyż ma on pewność, że wynajmujący nie podniesie mu czynszu po kilku tygodniach czy też nie wypowie umowy przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta.

Na jaki okres zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas określony?

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 10 lat. Ograniczenie to wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. Warto wskazać, że umowa na czas określony dłuższy niż 10 lat „automatycznie” zmienia się w umowę zawartą na czas nieokreślony. Innymi słowy, po 10 latach umowa najmu na czas określony przechodzi na czas nieokreślony.

Co powinna zawierać umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony?

Niniejszy wzór umowy najmu lokalu na czas określony zawiera wszystkie niezbędne elementy w tym m.in. dane stron zawierających umowę, precyzyjny opis lokalu, określenie wysokości i warunków płatności czynszu, prawa i obowiązki stron, okres obowiązywania umowy oraz wiele więcej.

Ponadto umowa zawiera liczne dodatkowe postanowienia: m.in. o regulujące warunki wcześniejszego rozwiązania umowy, odszkodowania za wydanie lokalu po terminie i inne.

Najważniejsze są postanowienia pozwalające na wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu lokalu na czas określony. Wbrew obiegowej opinii, taką umowę można rozwiązać przed dniem jej zakończenia. Warunkiem jest jednak aby w umowie opisać szczególne okoliczności, pozwalające na wypowiedzenie takiej umowy.

Nasz wzór zawiera wskazanie przykładowych okoliczności, które pozwalają na wcześniejsze wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony.

Gdzie należy zgłosić umowę najmu lokalu mieszkalnego?

Zawarcia umowy najmu nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego, chyba że chcemy sami wybrać formę opodatkowania. W takim wypadku należy zgłosić zawartą Umowę do Urzędu Skarbowego. Należy pamiętać, aby wybrać formę opodatkowania najmu najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca, w którym otrzymaliśmy pierwszy przychód z najmu. Jeżeli w terminie nie zostanie dokonany wybór, to należy rozliczać się na zasadach ogólnych. Warto dodać, że w przypadku najmu można rozliczać się w trzech formach: ryczałtu, rozliczania się na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym.

Kiedy Umowa najmu na czas określony przechodzi na czas nieokreślony?

Umowa najmu zawarta na czas dłuższy niż dziesięć lat, z momentem upływu tego terminu przechodzi na umowę zawartą na czas nieokreślony.

Kiedy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest skuteczne?

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego powinno zostać sporządzone w formie pisemnej. Poza tym powinno zostać doręczone drugiej stronie tak, aby mogła się z nim zapoznać. Może być jej więc wręczone (najlepiej za potwierdzeniem odbioru) lub wysłane pocztą, na podany przez nią adres korespondencyjny. Należy pamiętać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypowiedzenia umowy dokonał zarówno wynajmujący jak również najemca.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: umowa najmu lokalu mieszkalnego, umowa najmu lokalu, umowa najmu na czas określony, umowa najmu na czas nieokreślony, umowa najmu wzór, umowa najmu na rok, wypowiedzenie umowy najmu, wzór doc.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *