Umowa o dzieło na stworzenie grafiki do filmu / gry / reklamy

Pobierz z instrukcją
129,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa o dzieło na stworzenie grafiki do filmu, gry lub reklamy”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie autorskim i prawie własności intelektualnej. Wzór zawiera:

  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
  • liczne przykładowe postanowienia oraz komentarze poparte przykładami, abyś w łatwy sposób przygotował własną umowę
  • precyzyjne dane Strony Umowy, a więc Zamawiającego oraz Wykonawcy (treść dopasowana jest również do Spółki);
  • określenie przedmiotu Umowy w postaci stworzenia dzieła – grafiki mającej spełniać określone warunki;
  • definicję stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretacje Umowy (m.in. siły wyższej);
  • rozbudowane postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich wraz z katalogiem pól eksploatacji oraz zgodą na tworzenie utworów zależnych;
  • szczegółowe terminy wykonania Umowy, które to ustalone zostaną między stronami drogą mailową (możliwość modyfikacji sposobu ustalenia);
  • klauzulę dotycząca siły wyższej i przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności z jej tytułu np. w przypadku pożarów i powodzi uniemożliwiających wykonanie Umowy;
  • wskazanie obowiązków Stron, warunków wypowiedzenia i rozwiązania umowy.

Czym jest umowa o dzieło na stworzenie grafiki?

Jest to umowa zawierana pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, a więc osobą (najczęściej grafikiem), która zobowiązuje się do stworzenia dzieła będącego określoną grafiką do filmu / gry / reklamy. Grafika ta musi być konkretnym, namacalnym rezultatem jego pracy. Wartym uwagi jest fakt, że grafika nie musi być stworzona od samego początku do końca, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie przekształcenie, zmodyfikowanie czy też ulepszenie już istniejącej grafiki lub jej konceptu. Może dojść do sytuacji, w której zamawiający ma w głowie określony pomysł, szkic czy też projekt, lecz brakuje mu wiedzy i umiejętności na stworzenie grafiki we własnym zakresie, tym samym chce zlecić innej osobie jej wykonanie.

Zalety umowy o dzieło na stworzenie grafiki

Do podstawowych zalet umowy o dzieło dla wykonawcy (a więc osoby wykonującej grafikę) należy wskazać największą kwotę netto (a więc „na rękę”), jaką otrzymuje wykonawca, porównując z innymi formami zatrudnienia. Ponadto wykonawca ma swobodę wyboru czasu, miejsca, a także środków i sposobu wykonania grafiki. Warto dodać, że wykonawca ma swobodę w podejmowaniu działań, gdyż nie podlega kierownictwu ze strony zamawiającego. Dla zamawiającego największą zaletą jest oszczędność pieniędzy, umowa o dzieło jest najtańszym sposobem zatrudnienia, nie ma obowiązku opłacania składek ZUS, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Ważną rzeczą jest, że wykonawca odpowiada całym swoim majątkiem w pełnej wysokości i bez ograniczeń za wyrządzone szkody Zamawiającemu albo osobie trzeciej.

Wady Umowy o dzieło na stworzenie grafiki?

Do podstawowych wad dla wykonawcy należy brak możliwości podwyższenia wynagrodzenia w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, brak zastosowania przepisów kodeksu pracy i związanych z nimi przywilejami m.in. prawo do urlopu. Brak świadczeń gwarancyjnych, a więc wynagrodzenia za czas choroby, macierzyństwa i inne, oraz brak odszkodowania za wypadek przy pracy. Dla zamawiającego ten rodzaj umowy jest szczególnie atrakcyjny i najbardziej ekonomiczny.

W jaki sposób sporządzić umowę o dzieło na stworzenie grafiki?

Wystarczy skorzystać z niniejszego wzoru i zastosować się do komentarzy precyzyjnie wskazujących, w jaki sposób wypełnić dokument. Prezentowany wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy Umowy o dzieło na stworzenie grafiki, a także nieobowiązkowe, przykładowe postanowienia, które pozwolą na usprawnienie współpracy pomiędzy zlecającym i wykonawcą, a także zabezpieczą ich interes. Mowa tutaj m.in. o zwolnieniu z odpowiedzialność na skutek działania siły wyższej, a więc zdarzeń losowych, na które człowiek nie ma wpływu np. pożar czy też powódź. Dokument ten opatrzony jest licznymi komentarzami, które wyjaśniają wątpliwości i pozwolą w łatwy sposób sporządzić umowę o dzieło na stworzenie grafiki. Należy pamiętać, że umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, a więc powinna zostać wydrukowana oraz podpisana przez obie strony. Formą pisemną nie jest podpisanie skanu albo wysłanie umowy miałem.

Co powinna zawierać umowa o dzieło na stworzenie grafiki?

Niniejszy wzór zawiera wszystkie obowiązkowe elementy umowy o dzieło na stworzenie grafiki, w tym m.in. precyzyjne oznaczenie stron, opis grafiki (powinien być on maksymalnie precyzyjnie opisany, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości i nieporozumień), wskazanie terminu wykonania grafiki oraz wysokości wynagrodzenia.

Umowa o dzieło na stworzenie grafiki a 50% koszty uzyskania przychodów. 50% koszty uzyskania przychodu będą miały zastosowanie do przychodów uzyskiwanych z działalności: 1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; 2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej; 3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii; 4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów; 5) publicystycznej.

Stworzenie grafiki należy zakwalifikować do kategorii sztuk plastycznych lub programów komputerowych, w związku z tym Wykonawca (grafik) ma uprawnienie do skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: umowa, dzieło, grafika, reklama, gra, film, wykonawca, zamawiający, przyjmujący, stworzenie, zleceniodawca.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o dzieło na stworzenie grafiki do filmu / gry / reklamy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa o dzieło na stworzenie grafiki do filmu / gry / reklamy

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o dzieło na stworzenie grafiki do filmu / gry / reklamy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *