Umowa o dzieło na stworzenie utworu muzycznego

Pobierz z instrukcją
129,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

 • Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa o dzieło na stworzenie utworu muzycznego do filmu, gry lub reklamy”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie autorskim i prawie własności intelektualnej. Wzór zawiera:
  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
  • liczne przykładowe postanowienia oraz komentarze poparte przykładami, abyś w łatwy sposób przygotował własną umowę
  • określenie przedmiotu Umowy w postaci stworzenia dzieła – utworu muzycznego spełniające określone warunki;
  • obowiązki po stronie Zamawiającego oraz Wykonawcy m.in. informowanie o okolicznościach uniemożliwiających lub utrudniające wykonanie Umowy;
  • rozbudowane postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich wraz z katalogiem pól eksploatacji oraz zgodą na tworzenie utworów zależnych;
  • klauzulę dotycząca siły wyższej i przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności z jej tytułu;
  • precyzyjne wskazanie wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy z wyszczególnionymi częściami składowymi jak m.in. pokrycie kosztów wynajęcia studia nagraniowego;
  • postanowienia dotyczące kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy i naruszenie obowiązku wynikającego z klauzuli informacji poufnych;
  • warunki wypowiedzenia Umowy;
  • wskazanie warunków wypowiedzenia i rozwiązania umowy,

  Czym jest umowa o dzieło na stworzenie utworu muzycznego?

  Jest to umowa zawierana pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, a więc osobą (najczęściej muzykiem), która zobowiązuje się do stworzenia dzieła będącego określonym utworem muzycznym do filmu / gry / reklamy. Utwór muzyczny ta musi być konkretnym, namacalnym rezultatem jego pracy. Wartym uwagi jest fakt, że utwór muzyczny nie musi być stworzony od samego początku do końca, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie przekształcenie, zmodyfikowanie czy też ulepszenie już istniejącego utworu muzycznego lub jego konceptu. Może dojść do sytuacji, w której zamawiający ma w głowie określony pomysł czy też projekt, lecz brakuje mu wiedzy i umiejętności na stworzenie utworu muzycznego we własnym zakresie, tym samym chce zlecić innej osobie jej wykonanie.

  Zalety umowy o dzieło na stworzenie utworu muzycznego

  Do podstawowych zalet umowy o dzieło dla wykonawcy (a więc osoby wykonującej utwór muzyczny) należy wskazać największą kwotę netto (a więc „na rękę”), jaką otrzymuje wykonawca, porównując z innymi formami zatrudnienia. Ponadto wykonawca ma swobodę wyboru czasu, miejsca, a także środków i sposobu wykonania utworu muzycznego. Warto dodać, że wykonawca ma swobodę w podejmowaniu działań, gdyż nie podlega kierownictwu ze strony zamawiającego. Dla zamawiającego największą zaletą jest oszczędność pieniędzy, umowa o dzieło jest najtańszym sposobem zatrudnienia, nie ma obowiązku opłacania składek ZUS, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Ważną rzeczą jest, że wykonawca odpowiada całym swoim majątkiem w pełnej wysokości i bez ograniczeń za wyrządzone szkody Zamawiającemu albo osobie trzeciej.

  Wady Umowy o dzieło na stworzenie utworu muzycznego?

  Do podstawowych wad dla wykonawcy należy brak możliwości podwyższenia wynagrodzenia w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, brak zastosowania przepisów kodeksu pracy i związanych z nimi przywilejami m.in. prawo do urlopu. Brak świadczeń gwarancyjnych, a więc wynagrodzenia za czas choroby, macierzyństwa i inne, oraz brak odszkodowania za wypadek przy pracy. Dla zamawiającego ten rodzaj umowy jest szczególnie atrakcyjny i najbardziej ekonomiczny.

  W jaki sposób sporządzić umowę o dzieło na stworzenie utworu muzycznego?

  Wystarczy skorzystać z niniejszego wzoru i zastosować się do komentarzy precyzyjnie wskazujących, w jaki sposób wypełnić dokument. Prezentowany wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy Umowy o dzieło na stworzenie utworu muzycznego, a także nieobowiązkowe, przykładowe postanowienia, które pozwolą na usprawnienie współpracy pomiędzy zlecającym i wykonawcą, a także zabezpieczą ich interes. Mowa tutaj m.in. o zwolnieniu z odpowiedzialność na skutek działania siły wyższej, a więc zdarzeń losowych, na które człowiek nie ma wpływu np. pożar czy też powódź. Dokument ten opatrzony jest licznymi komentarzami, które wyjaśniają wątpliwości i pozwolą w łatwy sposób sporządzić umowę o dzieło na stworzenie utworu muzycznego. Należy pamiętać, że umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, a więc powinna zostać wydrukowana oraz podpisana przez obie strony. Formą pisemną nie jest podpisanie skanu albo wysłanie umowy miałem.

  Co powinna zawierać umowa o dzieło na stworzenie utworu muzycznego?

  Niniejszy wzór zawiera wszystkie obowiązkowe elementy umowy o dzieło na stworzenie utworu muzycznego, w tym m.in. precyzyjne oznaczenie stron, opis utworu muzycznego (powinien być on maksymalnie precyzyjnie opisany, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości i nieporozumień), wskazanie terminu wykonania utworu muzycznego oraz wysokości wynagrodzenia.

  Dokumenty pokrewne:

  Tagi: umowa, umowa o dzieło, utwór, muzyka, podkład dźwiękowy, dzieło, reklama, gra, film, wykonawca, zamawiający, przyjmujący, stworzenie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o dzieło na stworzenie utworu muzycznego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa o dzieło na stworzenie utworu muzycznego

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o dzieło na stworzenie utworu muzycznego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *