Umowa o dzieło (w przykładzie założenia strony internetowej)

Pobierz z instrukcją
159,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa o dzieło w przykładzie stworzenie strony internetowej)”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie umów. Wzór zawiera:

  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
  • dane stron Umowy, a więc Zamawiającego oraz Wykonawcy (treść dopasowana jest również dla spółek);
  • definicję stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretację Umowy (m.in. informacji poufnych i siły wyższej);
  • przykładowe uzupełnienie, tak aby Umowa pasowała do wykonania strony internetowej wraz z instalacją systemu, przygotowaniem oprawy graficznej i audiowizualnej;
  • liczne komentarze pomagające zrozumieć sens i istotę dokumentu;
  • rozbudowane postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich wraz z katalogiem pól eksploatacji oraz zgodą na tworzenie utworów zależnych,
  • kary umowne proporcjonalne do wynagrodzenia w przypadku naruszenia postanowień Umowy mające na celu chronić interes Stron;
  • wskazanie obowiązków Stron, warunków wypowiedzenia i rozwiązania Umowy,

Czym jest umowa o dzieło na wykonanie strony internetowej?

Jest to umowa zawierana pomiędzy zamawiającym (zwanym również zlecającym) i przyjmującym dzieło do wykonania – w prezentowany wzorze zwanym wykonawcą. Istotą umowy jest zobowiązanie przyjmującego do stworzenia, wykonania określonego dzieła będącego efektem jego pracy. Prezentowany wzór zawiera przykładowe uzupełnienie, tak aby umowa pasowała do wykonania strony internetowej wraz z wykonaniem grafiki oraz instalacją i konfiguracją systemu. Umowę można jednak łatwo dostosować do wykonania innego dzieła, wszystkie przykładowe uzupełnienia są odpowiednio oznaczone i opisane komentarzami.

Przedmiotem umowy o dzieło nie musi być stworzenie utworu od początku do końca. Możliwe jest zawarcie umowy, której przedmiotem jest przerobienie, ulepszenie, rozbudowa jakiejś rzeczy, przetłumaczenie już istniejącej książki czy też przebudowa istniejącej strony internetowej.

Dla kogo przeznaczona jest umowa o dzieło na wykonanie strony internetowej?

Umowa o dzieło to praktyczny i szeroko wykorzystywany rodzaj umowy. Każde wykonanie strony internetowej, wizualizacji, grafiki, logo itp. – to właśnie umowa o dzieło.

Warto pamiętać, że aby nabyć prawa autorskie do dzieła – a więc stać się właścicielem strony internetowej czy przygotowanego dla nas logo – konieczne jest zawarcie umowy o dzieło na piśmie! Brak pisemnej umowy o dzieło powoduje, że nie zostanie przeniesione prawo autorskie, a więc nie nabędziemy własności zamówionego dzieła.

Umowa o dzieło ma także wiele innych zalet – jeżeli dotyczy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych można korzystnie rozliczyć podatek dochodowy, nie płaci się od niej także składek na ZUS (więcej o tych kwestiach dalej).

Umowę o dzieło bardzo często zawierają osoby wykonujące wolne zawody jak: fotografowie, graficy, architekci

W jaki sposób sporządzić umowę o dzieło na wykonanie strony internetowej?

Prezentowany wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy o dzieło na wykonanie strony internetowej, a także nieobowiązkowe, praktyczne postanowienia, które pozwolą usprawnić współpracę pomiędzy stronami i zabezpieczą ich interes. Mowa tu m.in. o karach umownych za nieterminowe wykonanie umowy, zwolnienie z odpowiedzialności na skutek działania siły wyższej, a więc zdarzeń losowych, na które człowiek nie ma wpływu jak np. pożar czy też powódź.

Wzór opatrzony jest licznymi komentarzami, które wyjaśniają wątpliwości i pozwolą w łatwy sposób sporządzić umowę o dzieło. Należy pamiętać, że powinna zostać zawarta w formie pisemnej, a więc zostać musi być wydrukowana oraz podpisana przez obie strony. Formą pisemną nie jest podpisanie skanu albo wysłanie umowy mailem.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: umowa, dzieło, strona internetowa, umowa o dzieło strona internetowa, strony umowy o dzieło, wykonanie strony internetowej umowa o dzieło, umowa o dzieło przykłady, umowa o dzieło wzór

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o dzieło (w przykładzie założenia strony internetowej)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa o dzieło (w przykładzie założenia strony internetowej)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o dzieło (w przykładzie założenia strony internetowej)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *