Umowa o dzieło z podwykonawcą

Pobierz z instrukcją
99,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa o dzieło z Podwykonawcą”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie umów. Dokument zawiera:

 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
 • precyzyjne dane stron umowy, a więc Zamawiającego oraz Podwykonawcy (treść dopasowana jest również do spółki);
 • przykładowy sposób uzupełnienia wzoru, abyś w łatwy sposób przygotował własną umowę dzierżawy;
 • definicję stosowanych w umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretację umowy (m.in. informacji poufnych i siły wyższej);
 • określenie przedmiotu Umowy w postaci stworzenia dzieła spełniającego określone warunki;
 • postanowienie dotyczące cesji, polegającej na przeniesieniu praw i obowiązków, ma to na celu ułatwienia współpracy pomiędzy Stronami;
 • rozbudowane postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich wraz z katalogiem pól eksploatacji oraz zgodą na tworzenie utworów zależnych;
 • klauzulę dotycząca siły wyższej i przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności z jej tytułu oraz klauzulę poufności;
 • postanowienia dotyczące sposobu zawiadomień celem wymiany informacji;
 • regulację dotyczące sposobu wymiany informacji (zawiadomienia);
 • postanowienia dotyczące roszczeń i praw osób trzecich, obowiązywania i rozwiązania Umowy;
 • precyzyjne wskazanie wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy;
 • postanowienia końcowe i inne elementy właściwe dla tego typu umów.

Czym jest umowa o dzieło z podwykonawcą?

Jest to rodzaj umowy o dzieło zawierana pomiędzy zamawiającym (zwanym również zlecającym) i przyjmującym dzieło do wykonania, a więc podwykonawcą. Istotą umowy jest zobowiązanie podwykonawcy do stworzenia, wykonania określonego dzieła będącego efektem jego pracy na rzecz zamawiającego, który z kolei zawarł umowę ze swoim klientem na wykonanie tego dzieła. Umowa o dzieło jest tzw. umową rezultatu, gdyż liczy się właśnie jej rezultat, efekt końcowy – stworzenie np. grafiki czy remont mieszkania. Jeżeli jesteś zainteresowany umową na wykonywanie aplikacji internetowej, to dedykowany wzór znajdziesz tutaj.

Dzieło to musi być konkretnym, namacalnym rezultatem pracy podwykonawcy, może to być zarówno wykonanie fotografii, napisanie książki, lecz także stworzenie niematerialnego utworu jak np., skomponowanie utworu muzycznego. Warto wiedzieć, że przedmiotem umowy o dzieło nie musi być stworzenie utworu od początku do końca. Możliwe jest zawarcie umowy, której przedmiotem jest przerobienie, ulepszenie, rozbudowa jakiejś rzeczy, przetłumaczenie już istniejącej książki czy też przebudowa istniejącej strony internetowej.

Dla kogo przeznaczona jest umowa o dzieło z podwykonawcą?

Umowa o dzieło przyda się, gdy zawarliśmy z klientem umowę na wykonanie określonego dzieła np. stworzenie logo dla jego firmy, lecz nie chcemy lub nie możemy sami go wykonać np. brakuje nam odpowiedniego sprzętu, wiedzy, czasu albo jesteśmy pośrednikami i chcemy zlecić podwykonawcy wykonanie dzieła, który zrobi to lepiej. W takiej sytuacji niniejszy wzór przeznaczony jest dla Ciebie. Przedmiotem umowy może być bardzo różny, może to być wykonanie projektu, stworzenie utworu muzycznego albo dokonanie tłumaczenia. Umowa o dzieło ma wiele zalet, jeżeli dotyczy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych można korzystnie rozliczyć podatek dochodowy, nie płaci się od niej także składek na ZUS – więcej o tych kwestiach napisałem dalej.

Warto dodać, że w praktyce często zawiera się umowę o dzieło np. ze studentami, gdyż i tak posiadają oni ubezpieczenie zdrowotne (bo są np. ubezpieczeni przez uczelnię), można w takim przypadku nie płacić od takiej umowy składki ZUS. Dzięki temu, że umowa dotyczy dzieła „autorskiego” – to daje dodatkowe korzyści w zakresie rozliczenia podatku dochodowego. Podwykonawcami bardzo często są osoby wykonujące wolne zawody jak fotografowie, graficy, architekci i inni, wykonujący podobne profesje.

W jaki sposób sporządzić umowę o dzieło z podwykonawcą?

Wystarczy skorzystać z niniejszego wzoru, który zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy o dzieło z podwykonawcą, a także nieobowiązkowe, praktyczne postanowienia, które pozwolą usprawnić współpracę pomiędzy stronami i zabezpieczą ich interes. Mowa tu m.in. o karach umownych za nieterminowe wykonanie Umowy, zwolnienie z odpowiedzialności na skutek działania siły wyższej, a więc zdarzeń losowych, na które człowiek nie ma wpływu jak np. pożar czy też powódź. Dokument opatrzony jest licznymi komentarzami, które wyjaśniają wątpliwości i pozwolą w łatwy sposób sporządzić umowę o dzieło z podwykonawcą. Należy pamiętać, że umowa o dzieło powinna zostać zawarta w formie pisemnej, a więc powinna zostać wydrukowana oraz podpisana przez obie strony. Formą pisemną nie jest podpisanie skanu albo wysłanie umowy mailem.

Co powinna zawierać umowa o dzieło z podwykonawcą?

Niniejszy wzór zawiera wszystkie obowiązkowe elementy umowy o dzieło z podwykonawcą, w tym m.in. dokładne oznaczenie stron, opis przedmiotu zamówienia (powinien być on maksymalnie precyzyjnie opisany, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości i nieporozumień), wskazanie terminu wykonania dzieła oraz wysokości wynagrodzenia. Wzór zawiera także postanowienia dotyczące przeniesienia prawa autorskiego. Dokument zawiera użyteczne postanowienia dotyczące m.in. cesji, a więc przeniesienia przez Zamawiającego praw i obowiązków na swojego Klienta, ma to praktyczne zastosowanie, gdyż usprawni i przyśpieszy realizację Umowy Głównej. Klauzula cesji uprawnia Zamawiającego do przeniesienia praw majątkowych na rzecz Klienta bez wcześniejszej zgody Podwykonawcy.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: umowa o dzieło z podwykonawcą, jak napisać umowę o dzieło z podwykonawcą, umowa o dzieło z podwykonawcą przykład, umowa o dzieło z podwykonawcą wzór.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o dzieło z podwykonawcą”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa o dzieło z podwykonawcą

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o dzieło z podwykonawcą”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *