Umowa o zakazie konkurencji i o zachowaniu poufności

regulamin-pracy-zdalnej-mockup3big

Pobierz z instrukcją

49 zł

W paczce znajdziesz:
 Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładną instrukcję jak uzupełnić dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów
Niniejszy dokument to wzór „Umowy o zakazie konkurencji i o zachowaniu poufności dla pracownika w czasie trwania stosunku pracy i po jego wygaśnięciu”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie pracy. Wzór zawiera:
  • przykładowe wypełnienie dokumentu, abyś w łatwy sposób przygotował własną umowę o zakazie konkurencji;
  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
  • definicję stosowanych w umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretację umowy (m.in. definicja działań konkurencyjnych);
  • określenie przedmiotu umowy, a więc zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy wszelkich danych i informacji strategicznych, finansowych, handlowych, technicznych i innych, przekazanych mu przez pracodawcę;
  • precyzyjnie reguluje warunki zakazu konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy, określa wysokość wynagrodzenia dla pracownika, a także reguluje pozostałe zasady rozliczeń;- nieobowiązkowe postanowienie dotyczące kary pieniężnej za złamanie zakazu konkurencji przez pracownika na rzecz byłego pracodawcy;
  • zawiera rozbudowane postanowienia dotyczące poufności, jej definicję i precyzyjny katalog określający przykładowe informacje poufne;
Czym jest umowa o zakazie konkurencji i o zachowaniu poufności?

Prezentowana umowa o zakazie konkurencji i o zachowaniu poufności jest to umowa zawierana pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Umowa ta przeznaczona jest dla pracodawcy chcącego zapewnić sobie ochronę z zakresu informacji poufnych oraz zabezpieczyć się przed ewentualną konkurencją ze strony pracownika. Dokument ten ma na celu uniemożliwienie wykorzystaniu i ujawnianiu informacji poufnych należących do pracodawcy. Umowa w szczególności uniemożliwia pracownikowi wykorzystywanie pomysłu, wiedzy, doświadczenia, a także danych klientów pracodawcy w ramach swojej działalności gospodarczej będącej działalnością konkurencyjną. Zdarzyć się może, że pracownik po zdobyciu wiedzy i doświadczenia u pracodawcy chciał założyć własną działalność gospodarczą i działać na tym samym rynku/w tej samej branży co jego dotychczasowy pracodawca – ta umowa zabezpiecza przed takim działaniami.

Specyfikacje umowy

Co oznacza umowa o zakazie konkurencji i o zachowaniu poufności z pracodawcą?

Umowa taka oznacza, że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Umowa musi być zawarta na piśmie. Na podstawie takiej umowy zakaz konkurencji obowiązuje w trakcie pracy lub przez określony czas po odejściu, lub zwolnieniu pracownika z pracy. Niniejszy wzór reguluje wszystkie te kwestie, które można w łatwy sposób zmodyfikować i dopasować do własnych potrzeb.

 

Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji i o zachowaniu poufności?

Niniejszy wzór zawiera wszystkie obowiązkowe elementy umowy o zakazie konkurencji, w tym m.in. dokładne oznaczenie stron, opis przedmiotu umowy, a więc obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych oraz niepodejmowanie działalności konkurencyjnej (opis powinien być maksymalnie precyzyjny, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości i nieporozumień), a także czas trwania zakazu konkurencji. Należy pamiętać, aby dokładnie wskazać zakres zakazu konkurencji, gdyż nieokreślenie zakresu zakazu zawsze powoduje nieważność takiej umowy.

UWAGA! Niezwykle ważne jest, żeby umowa była zawarta pisemnie! Jeżeli uzgodnienia dotyczące zakazu konkurenci zostaną określone w formie mailowej czy ustnie podczas spotkania to są one nieważne.

Niniejszy wzór zawiera też liczne nieobowiązkowe, lecz bardzo praktyczne postanowienia m.in. obowiązek informowania przez pracownika swojego pracodawcy o jakimkolwiek dodatkowym zatrudnieniu.

 

Umowa o zakazie konkurencji i o zachowaniu poufności - czy pracownik musi podpisać?

W zasadzie umowa o zakazie konkurencji nie musi być podpisana przez pracownika, może on odmówić jej zawarcia, lecz odmowa może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, który będzie argumentować wypowiedzenie utratą zaufania do pracownika.

 

Dokumenty pokrewne:

Tagi: zakaz konkurencji, pracownik, pracodawca, NDA, zachowanie poufności, zachowanie tajemnicy, tajemnica przedsiębiorstwa, kara umowna, odszkodowanie.

Pobierz z instrukcją

49 zł

W paczce znajdziesz następujące dokumenty:
Wzór dokumentu w formacie WORD
 
Dokładną instrukcje jak uzupełnić dokument
 
Wyjaśnienie prawniczych terminów