Umowa pożyczki konwertowanej na udziały spółki z o.o.

Pobierz z instrukcją
199,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa Pożyczki konwertowanej na udziały dla Spółki z o.o.”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie kontraktowym. Wzór zawiera:

  • dane Stron Umowy, a więc dane Pożyczkodawcy (może to być wspólnik Spółki) oraz Pożyczkobiorcy (Spółki);
  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, abyś lepiej zrozumiał treść dokumentu;
  • definicję stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretację Umowy m.in. definicja Prowizji;
  • określenie przedmiotu Umowy, a więc precyzyjne określenie Kwoty Pożyczki, wysokości Oprocentowania;
  • rozbudowane zasady spłaty Pożyczki określające możliwość konwersji (zamiany) pożyczki na nowo utworzone udziały w Spółce;
  • W tym wskazanie wzoru pomocnego do wyliczenia ilości konwertowanych udziałów,
  • dokładne warunki Konwersji w tym sposób podwyższenia kapitału zakładowego Pożyczkobiorcy;
  • postanowienia końcowe w tym powiadomienia, obowiązek pokrycia kosztów związanych z zawartą Umową oraz pozostałe postanowienia właściwe dla tego typu Umów;
  • załączniki w postaci umowy potrącenia oraz oświadczenia o objęciu przez Pożyczkodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – których mowa w dalszej części tekstu.

UWAGA! Niniejszy dokument jest jednym z kilku niezbędnych dokumentów do dokonania konwersji (zamiany) pożyczki na udziały. Z kompletem dokumentów opatrzonych instrukcją możesz zapoznać się, klikając tutaj.

Czym jest Umowa pożyczki konwertowanej na udziały dla Spółki z o.o.?

Umowa pożyczki konwertowanej na udziały dla spółki z o.o. jest to umowa pożyczki dla spółki, zawierająca jednak szereg postanowień decydujących o tym, że kwota pożyczki nie zostanie spłacona w gotówce, a zostanie skonwertowana na udziały spółki.

Więc pożyczkodawca udzielający spółce pożyczki liczy się z faktem, że kwota pożyczki nie zostanie mu oddana – wróci do niego w postaci udziałów spółki z o.o.

Dlatego w umowie pożyczki konwertowanej na udziały kluczowe jest właściwe określenie sposobu konwersji: kiedy do niej dojdzie oraz na jakich zasadach kwota pożyczki zostanie przeliczona na odpowiednią ilość udziałów.

Taka forma pożyczania pieniędzy do spółki jest dobrą formą jej szybkiego dofinansowania – zarówno przez obecnych wspólników, jak i osoby spoza spółki. Zawarcie umowy pożyczki wymaga jedynie formy pisemnej, a więc można szybko zawrzeć taką umowę i wpłacić pieniądze na rachunek spółki.

Konwersja pożyczki na udziały w kapitale zakładowym

Jeżeli już została zawarta taka umowa pożyczki konwertowanej na udziały, kiedyś w przyszłości (określonej właśnie w umowie pożyczki) konieczne będzie dokonanie konwersji pożyczonej kwoty na udziały. W tym celu niezbędne będzie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, następnie zawarcie umowy potrącenia oraz złożenie przez pożyczkodawcę oświadczenie objęciu nowych udziałów. Komplet wskazanych dokumentów niezbędnych do wykonania całej operacji konwersji pożyczki na udziały znajdziesz tutaj.

Jakie są wymogi Umowy pożyczki dla Spółki z o.o.?

Właściwie nie ma żadnych wymogów zawarcia umowy pożyczki ze spółką z o.o. Warto jednak aby umowa ta była zawarta na piśmie. Ponadto trzeba pamiętać, że umowa pożyczki dla spółki zawarta z członkiem zarządu lub rady nadzorczej wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Do tego, szczególe warunki może przewidywać umowa spółki z o.o. Przed zawarciem umowy zasadnie jest zapoznać się z umową Spółki, by spełnić odpowiednie wymogi umowy.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 210 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, gdy jedyny wspólnik jest równocześnie jedynym członkiem zarządu, czynność taka jak zawarcie umowy pożyczki między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką, wymaga formy aktu notarialnego.

Umowa pożyczki dla Spółki z o.o. jakie odsetki?

Przepisy nie wymagają, aby Umowa pożyczki dla swej ważności zawierała odpowiednie oprocentowanie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby była ona nieoprocentowana. Jednak takie rozwiązanie jest niekorzystne, gdyż rodzi pewne niebezpieczeństwo. Może dojść do uznania, że Spółka osiągnęła przychód w postaci niezapłaconych odsetek – który należy opodatkować.

Warto więc w umowie pożyczki dla spółki zawrzeć oprocentowanie zbliżone do rynkowych warunków zaciągania pożyczek – w zależności od wysokości stóp procentowych jest to z reguły ok. 3 – 8%.

Istotne jest, że odsetki płacone na rzecz pożyczkodawcy stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki, co finalnie może się okazać lepszym rozwiązaniem niż pożyczka nieoprocentowana.

Umowa pożyczki dla Spółki z o.o. a PCC

Jeżeli umowa pożyczki jest udzielana przez wspólnika na rzecz Spółki, jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych, co jest niezwykle korzystne z ekonomicznego punktu widzenia.

W innych przypadkach może powstać obowiązek zapłaty podatku PCC – szczególnie gdy pożyczka jest udzielana przez osobę fizyczną na rzecz spółki. Jeżeli jest udzielana przez przedsiębiorcę, w ramach wykonywanych przez niego usług pośrednictwa finansowego, taka pożyczka będzie zwolniona z PCC, ale będzie podlegała VAT – o czym poniżej.

Umowa pożyczki wspólnika dla Spółki z o.o. a VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) nie wystąpi, wówczas, gdy pożyczki na rzecz Spółki udziela osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT. W przeciwnym razie, gdy obie strony są podatnikami VAT (czynnymi lub zwolnionymi), czynność ta będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu, wykazaniu w deklaracji VAT i na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT będzie korzystać ze zwolnienia jako usługa pośrednictwa finansowego.

Umowa pożyczki dla kogo?

Jeżeli chcemy udzielić Pożyczki innej osobie lub spółce, w której nie mamy udziałów, to warto zastosować klasyczną pożyczkę, której wzór z instrukcją wypełnienia i dokładnym omówieniem dostępny jest tutaj. Jeżeli chcemy pożyczyć (użyczyć) rzeczy oznaczone co do tożsamości (a więc rzeczy „niezastępowane”, o indywidualnym charakterze), np. samochód czy komputer właściwym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy użyczenia, której wzór dostępny jest tutaj).

Dokumenty pokrewne:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa pożyczki konwertowanej na udziały spółki z o.o.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa pożyczki konwertowanej na udziały spółki z o.o.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa pożyczki konwertowanej na udziały spółki z o.o.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *