Umowa Prostej Spółki Akcyjnej PSA

regulamin-pracy-zdalnej-mockup3big

Pobierz z instrukcją

299 zł

W paczce znajdziesz:
 Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładną instrukcję jak uzupełnić dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów
Powyżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa Prostej Spółki Akcyjnej”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie gospodarczym. Dokument zawiera:
 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu,
 • określenie siedziby spółki oraz jej nazwy (firmy, pod jaką działa),
 • określenie wysokości kapitału zakładowego, ilości akcji o określonej wartości nominalnej każda,
 • informację o sposobie objęcia akcji przez poszczególne osoby,
 • określenie składu pierwszego Zarządu Spółki,
 • określenie organów Spółki,
 • rozbudowane postanowienia dotyczące funkcjonowania Zarządu Spółki, ilości Członków, długości kadencji, kompetencji i innych.
 • sposób reprezentacji Spółki przez członków Zarządu,
 • rozbudowane postanowienie dotyczące Walnego Zgromadzenia, określenie sposobu zwoływania, przedmiot Walnego Zgromadzenia (m.in. kwestie połączenia z inną spółką, likwidacja, zbycie przedsiębiorstwa i wiele więcej);
 • nieobowiązkowe postanowienie, zgodnie z którym dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów;
 • nieobowiązkowe postanowienie, zgodnie z którym dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji wraz z postanowieniami zawierającymi niezbędne regulacje w tym zakresie,
 • nieobowiązkowe klauzule pozwalające na płynne zmiany wśród akcjonariuszy spółki – takie jak prawo przyłączenia (tag along) czy prawo przyciągnięcia (drag along),
 • regulację dotyczącą udziału w zyskach i stratach w celu dokonywania rozliczeń pomiędzy akcjonariuszami – a więc klarowne określenie w jakim stopniu każdy z akcjonariuszy uczestniczy w zyskach spółki, jak i jej stratach;
 • liczne komentarze pomagające zrozumieć sens i istotę dokumentu, a także przykładowe postanowienia, które pomogą Ci w łatwy sposób przygotować własną umowę P.S.A.
Czym jest umowa Prostej Spółki Akcyjnej?

Umowa Prostej Spółki Akcyjnej jest to zbiór zasad i regulacji, zgodnie z którymi działa Prosta Spółka Akcyjna. Umowa Prostej Spółki Akcyjnej jest najważniejszym dokumentem w spółce, mającym wpływ na działalność spółki, a także na stosunki akcjonariuszy ze spółką, jak również stosunki akcjonariuszy pomiędzy sobą.

 

Umowa Prostej Spółki Akcyjnej reguluje szereg kluczowych aspektów. Obejmuje m.in. zasady rozliczania zysków, wskazuje siedzibę spółki oraz określa rok obrotowy. To jednak tylko początek, gdyż umowa może zawierać również dodatkowe postanowienia dostosowane do konkretnych potrzeb i charakteru działalności spółki. Wśród nich mogą się znaleźć klauzule dotyczące prawa pierwszeństwa dla poszczególnych akcjonariuszy, szczególne postanowienia o możliwości zdalnego głosowania przez organy spółki czy klauzule specjalne dotyczące prawa przyłączenia lub przyciągnięcia. Umowa Prostej Spółki Akcyjnej jest więc dokumentem, który można dostosować do specyficznych potrzeb i zakresu działania spółki, a także oczekiwanych zdarzeń i celów stawianych przed spółką. Jest to szczególnie istotne dla dynamicznych firm, zwłaszcza startupów, które zakładają rozwój i możliwość przystąpienia inwestorów do spółki w przyszłości. Umowa PSA stanowi zatem dość elastyczny instrument, umożliwiający dostosowanie zapisów do ewolucji sytuacji rynkowej i biznesowej.

 

Umowa prostej spółki akcyjnej może zostać zawarta w formie aktu notarialnego lub przy pomocy wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24. Druga opcja, oparta na wzorcu, jest zdecydowanie szybsza i tańsza, co czyni proces zawarcia umowy bardziej dostępnym dla przedsiębiorców. Zawarcie umowy spółki z wykorzystaniem udostępnionego wzorca jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli nie przewiduje się niestandardowych zapisów w umowie. Jeśli jednak umowa zawierać ma postanowienia szczególne dotyczące np. wniesienia pracy na pokrycie kapitału akcyjnego (zakładając spółkę przez Internet, wkłady mogą być wyłącznie pieniężne) lub inne zapisy, których nie przewiduje wzorzec, konieczne będzie skorzystanie z usług notariusza.

Specyfikacje umowy

Dla kogo przeznaczona jest umowa Prostej Spółki Akcyjnej?

Prosta Spółka Akcyjna jest stosunkowo prostą i tanią formą prowadzenia działalności, która znacznie ułatwia rozwój polskich startupów oraz firm nastawionych na rozwój poprzez pozyskiwanie zewnętrznych inwestycji. PSA jest elastyczną formą, która może zostać założona zarówno przez jedną osobę, jak i większą grupę przedsiębiorców. Istnieje możliwość ustanowienia akcji założycielskich, gwarantujących minimalną liczbę głosów, niezależnie od ewentualnych podwyższeń kapitału, co stanowi świetną ochronę zachowania decyzyjności w spółce i ważny instrument dla startupów, które decydują się na rozwój przez kolejne rundy inwestycyjne.

Unikatową cechą PSA jest możliwość wniesienia pracy w zamian za akcje. Ten mechanizm staje się szczególnie atrakcyjny dla founderów i początkujących przedsiębiorców, którzy na wstępie chcą wnieść nie tylko kapitał finansowy, ale przede wszystkim swój wkład w postaci wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Prosta struktura PSA, oparta na mechanizmach tradycyjnej spółki akcyjnej, ułatwia przeprowadzanie rund inwestycyjnych oraz crowdfoundingu. Proces ten staje się bardziej efektywny, a transparentność struktury akcji ułatwia przyciąganie nowych inwestorów.

Wartości te sprawiają, że PSA staje się wyjątkową opcją dla przedsiębiorców, którzy chcą nie tylko założyć spółkę, ale także utrzymać kontrolę nad nią, angażując się w procesy decyzyjne i zapewniając elastyczność w strukturze kapitałowej. To narzędzie, które wspiera innowacyjne podejście do biznesu, umożliwiając dynamiczny rozwój na polskim rynku startupowym. Do przeczytania więcej o tej formie zapraszam tutaj.

 

Co zawiera umowa Prostej Spółki Akcyjnej?

Do obowiązkowych elementów umowy Prostej Spółki Akcyjnej należy zaliczyć:

 • Nazwę (firmę) i siedzibę spółki;
 • Przedmiot działalności spółki;
 • Liczbę, serie i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji;
 • Jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne (aport) - przedmiot tych wkładów, serie i numery akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje;
 • Jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy lub usług - także rodzaj i czas świadczenia pracy lub usług;
 • Organy spółki;
 • Liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, jeżeli została ustanowiona, albo co najmniej minimalną i maksymalną liczbę członków tych organów;
 • Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 • Jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści, należy to pod rygorem bezskuteczności wobec spółki dokładnie określić w umowie spółki.

Dodatkowe zapisy w umowie mogą dotyczyć takich spraw jak zbycia akcji, sposobu reprezentacji czy specjalistycznych klauzul (drag along, tag along). Umowa może także zawierać informacje na temat emisji akcji, tj. warunki, na jakich nowi inwestorzy mogą dołączyć do spółki. Kluczowym punktem może być również uregulowanie kwestii przekazywania akcji, aby proces ten odbywał się zgodnie z interesami wszystkich zaangażowanych stron.

Należy jednak pamiętać, że jednym z założeń przyświecających prostej spółce akcyjnej jest znaczny zakres swobody w kształtowaniu stosunków w P.S.A. W konsekwencji umowa prostej spółki akcyjnej – poza wyszczególnionymi wyżej obowiązkowymi elementami – może bardzo swobodnie regulować sporo innych postanowień, co pozwala na pełne dopasowanie umowy do specyfiki planowanej działalności oraz wytyczanie ścieżek rozwojowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami i celami spółki.

Tagi: umowa psa, umowa prostej spółki akcyjnej, jak napisać umowę prostej spółki akcyjnej, wzór umowy psa, wzór umowy prostej spółki akcyjnej, co to jest umowa psa

Pobierz z instrukcją

299 zł

W paczce znajdziesz następujące dokumenty:
Wzór dokumentu w formacie WORD
 
Dokładną instrukcje jak uzupełnić dokument
 
Wyjaśnienie prawniczych terminów