Umowa spółki komandytowej

Pobierz z instrukcją
159 ,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa spółki komandytowej”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie spółek. Dokument zawiera:

 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
 • wskazanie celu gospodarczego w postaci przedmiotu oraz zakresu działalności gospodarczej – np. wskazanie, że spółka będzie działała w branży transportowej, informatycznej itd.;
 • określenie łącznej wysokości wkładów do Spółki; w tym regulacja dotycząca wysokości wkładów wniesionych przez komplementariusza i komandytariusza;
 • wskazanie udziału w zyskach poszczególnych Wspólników (niniejszy wzór zawiera kilka alternatywnych regulacji dotyczących sposobu określania udziału w zyskach opatrzonych rozbudowanym komentarzem;
 • klauzulę przeniesienia ogółu praw i obowiązków z Umowy Spółki oraz przyjęcia nowych wspólników;
 • regulację dotyczącą sposobu i warunków rozwiązania Spółki;
 • liczne komentarze pomagające zrozumieć sens i istotę dokumentu.

Czym jest umowa spółki komandytowej?

Jest to główny dokument regulujący działanie spółki komandytowej. Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W spółce komandytowej za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusza). Podstawą istnienia i działania spółki komandytowej jest jej umowa. Wspólnicy spółki muszą ją zawrzeć w chwili zakładania spółki.

Umowa spółki komandytowej reguluje najważniejsze sprawy pomiędzy wspólnikami – jak np. kwestie podziału zysku. Co ważne, w przypadku umowy spółki komandytowej, sporo postanowień można dopasować do własnych potrzeb. Przykładowo, w prezentowany wzorze wpisany jest specyficzny podział zysków, który zapewnia części wspólnikom stałą wypłatę, a ponadto dodatkowy udział procentowy w spółce. W prezentowanej umowie obszernie są uregulowane sprawy związane z rozwiązaniem lub likwidacją spółki komandytowej.

Zalety spółki komandytowej:

Istnieje szereg zalet tego rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej. Po pierwsze, spółka ta charakteryzuje się niższym opodatkowaniem, przynajmniej dla części wspólników. Ponadto, bardzo istotne jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników – komandytariuszy do wysokości sumy komandytowej, a w przypadku wniesienia przez nich wkładów co najmniej w równych wysokości sumy komandytowej całkowite wyłączenie ich odpowiedzialności osobistej. Spółka ta charakteryzuje się elastyczną konstrukcją – bardzo szerokie możliwości modyfikowania postanowień ustawowych.

Wady spółki komandytowej:

Prowadzenie spółki komandytowej jest względnie mocno sformalizowane. Nic nie może dziać się bez odpowiednich dokumentów i uchwał wspólników (wszystkie niezbędne znajdziesz na naszym portalu). Nie ulega wątpliwości, że jest to bardziej skomplikowana forma prowadzenia działalności niż np. spółka cywilna czy jawna. Ponadto, ten rodzaj działalności wymaga prowadzenia pełnej księgowości.

Co zawiera umowa spółki komandytowej?

Do obowiązkowych elementów umowy spółki komandytowej należy zaliczyć:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony,
 • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
 • oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Umowa spółki komandytowej może zawierać sporo dodatkowych zapisów – jak choćby zobowiązanie wspólników do pracy na rzecz spółki czy dokładne zasady rozwiązania spółki. W prezentowanej umowie szeroko opisano także procedurę sprzedaży praw i obowiązków w spółce – a więc możliwości „zmiany” wspólnika lub dodania nowego do spółki.

Pokrewne dokumenty:

Tagi: spółka komandytowa, sp. k., umowa spółki komandytowej, spółka komandytowa wzór, umowa spółki komandytowej wzór, umowa spółki komandytowej jak napisać, umowa spółki komandytowej przykład, spółka komandytowa instrukcja

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa spółki komandytowej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa spółki komandytowej

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa spółki komandytowej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *