Umowa współpracy na założenie sklepu online

Pobierz z instrukcją
159 ,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa współpracy na założenie sklepu online”, który został przygotowany przez adwokata specjalizującego się w prawie umów. Dokument zawiera:

  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
  • liczne przykładowe postanowienia pozwalające w łatwy sposób przygotować własną umowę i dopasować ją do indywidualnych potrzeb;
  • precyzyjne dane Zamawiającego oraz Partnera (treść dopasowana jest również do Spółek);
  • określenie przedmiotu Umowy w postaci katalogu świadczeń składających się na stworzenie sklepu internetowego;
  • klauzulę dotycząca siły wyższej i przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności z jej tytułu;
  • rozbudowane postanowienia dotyczące sposobu przeniesienia praw autorskich, z wyszczególnieniem katalogu pół eksploatacji;
  • kary umowne proporcjonalne do wynagrodzenia w przypadku naruszenia postanowień umowy oraz opóźnienia w wykonaniu prac określonych umową;
  • klauzulę poufności oraz doręczeń oraz postanowienia końcowe właściwe dla tego typu umów.

Czym jest umowa współpracy?

Umowa współpracy jest to umowa, będąca jednym ze sposobów nawiązywania porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami. Niniejszy dokument to wzór umowy, która zawiera odpowiednie postanowienia do nawiązania kooperacji na założenie sklepu internetowego. Dzięki licznym komentarzom i przejrzystej instrukcji można ona posłużyć do nawiązania każdego rodzaju współpracy. Wystarczy uzupełnić brakujące miejsca zgodnie z instrukcją i dopasować postanowienia dla np. usług medycznych lub budowlanych.

Dla kogo przeznaczona jest umowa współpracy?

Umowa będzie pomocna dla każdego przedsiębiorcy lub spółki która chce nawiązać współpracę z innym przedsiębiorcą. W szczególności wzór umowy jest przeznaczony dla nawiązania współpracy z osobą świadczącą usługi programistyczne, mające na celu stworzenie sklepu online (stworzenie strony internetowej) przygotowanie odpowiedniego oprogramowania, skryptu, aplikacji i innych istotnych elementów. W celu uregulowania warunków i zasad współpracy konieczne będzie zawarcie umowy współpracy pomiędzy zamawiającym i partnerem, a więc osobą, która zobowiązana będzie stworzyć ww. stronę.

Niniejszy wzór dzięki precyzyjnemu określeniu przedmiotu umowy w postaci katalogu działań i świadczeń chroni interes zamawiającego, który ma pewność, że wszystkie wskazane prace zostaną wykonane w odpowiednim terminie. Jeżeli przedsiębiorcy zależy na nawiązaniu trwałej współpracy, to powinien zawrzeć niniejszą umowę, dzięki której nie będzie konieczności zatrudniać informatyka / programistę na podstawie umowy o pracę, lub każdorazowo zawierać nowej umowy zlecenia / o dzieło. Ma to uzasadnienie ekonomiczne, pozwala na oszczędność czasu i sztywne uregulowanie zasad współpracy.

Co powinna zawierać umowa współpracy?

Umowa współpracy powinna zawierać przede wszystkim oznaczenie stron zawierających umowę współpracy, a więc określenie czy stroną jest spółka, czy też przedsiębiorca. Ponadto w umowie należy wskazać jej przedmiot, który powinien być maksymalnie precyzyjny, pozwoli to uniknąć nieporozumień w czasie wykonywania umowy.

Warto dodać, że niniejszy wzór zawiera praktyczne postanowienia m.in. dotyczące ryczałtowego, miesięcznego wynagrodzenia proporcjonalnego do ilości dni pracy (z możliwością modyfikacji na wskazanie konkretnej miesięcznej kwoty), sposobu i terminu płatności. Ma to praktyczne zastosowanie, gdyż wynagrodzenie partnera będzie proporcjonalne do ilości „przepracowanych” dni.

W treści nie może zabraknąć daty zawarcia umowy, okresu jej trwania, a także regulacji dotyczących okresów wypowiedzenia. Niniejszy wzór, reguluje też odpowiedzialności stron. za niewykonanie przedmiotu umowy oraz związane z nią konsekwencje w postaci kar umownych. Umowa zawiera postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich wraz z katalogiem pól eksploatacji, a więc sposobu, w jaki np. oprogramowanie czy aplikacja stworzona w celu zastosowania na stronie internetowej (utwór w rozumieniu prawa autorskiego) może być wykorzystana.

Jak napisać umowę współpracy?

Jest to proste, wystarczy skorzystać z niniejszego wzoru, który zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy współpracy na stworzenie sklepu online, a także nieobowiązkowe, praktyczne rozwiązania, które pozwolą usprawnić współpracę pomiędzy stronami i zabezpieczą ich interes. Mowa tu m.in. o karach umownych za nieterminową realizację świadczeń, odpowiedzialności za wadliwe wykonanie prac, czy też obowiązek zachowania poufności. Należy pamiętać, że umowa współpracy powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Powinna zostać wydrukowana oraz podpisana przez obie strony. Formą pisemną nie jest podpisanie skanu albo wysłanie umowy mailem.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: umowa współpracy, umowa współpracy wzór, umowa o współpracy, umowa o współpracy z programistą wzór, prawnik umowa współpracy, umowa współpracy zamiast umowy o pracę wzór, współpraca.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa współpracy na założenie sklepu online”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa współpracy na założenie sklepu online

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa współpracy na założenie sklepu online”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *