Wniosek o stwierdzenie prawomocności postanowienia w przedmiocie nabycia spadku

Pobierz z instrukcją
69,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór „Wniosku o stwierdzenie prawomocności postanowienia w przedmiocie nabycia spadku”, który został przygotowany przez adwokata specjalizującego się prawie spadkowy. Dokument zawiera:

  • osnowę, a więc wniosek o stwierdzenie prawomocności postanowienia w przedmiocie nabycia spadku wydanego przez określony sąd oraz o doręczenie odpisu postanowienia;
  • dokładne wyjaśnienia trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
  • wskazanie danych sądu, do którego kierowany jest wniosek;
  • określenie danych Wnioskodawcy oraz pozostałych uczestników postępowania (w przypadku większej ilości spadkobiorców);
  • dane oraz adres do korespondencji pełnomocnika (w przypadku jego braku postanowienie można łatwo usunąć);
  • sygnatura sprawy, której wniosek dotyczy;
  • wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz ze stwierdzeniem prawomocności na wskazany adres korespondencyjny;
  • przykładowe uzasadnienie wniosku, które można łatwo dopasować do indywidualnej sprawy;
  • pozostałe elementy właściwe dla tego typu dokumentów w tym miejsce na podpis oraz załącznik w postaci potwierdzenia uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 20,00 zł za odpis postanowienia w przedmiocie nabycia spadku.

Jakie są etapy postępowania sądowego w sprawie nabycia spadku?

W pierwszej kolejności sąd, przed którym toczy się postępowanie spadkowe, sprawdza, czy wniosek jest kompletny, czy został opłacony, a także czy zawiera wszystkie niezbędne załączniki. W sytuacji, w której któregoś elementu brakuje np. jednego z wymienionych załączników, to sąd wezwie wnioskodawcę od uzupełnienia braków w terminie 7 dni.

Przy okazji, jeżeli jesteś zainteresowany przygotowaniem wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, to wzór takiego dokumenty zawierającego wszystkie niezbędne elementy znajdziesz tutaj.

Następnie sąd wyznaczy termin posiedzenia, o którym informuje wnioskodawcę, jak również pozostałych uczestników postępowania – spadkobierców. Warto dodać, że sąd informuje czy osobiste uczestnictwo w posiedzeniu jest obowiązkowe, czy też nie.

Na wyznaczonym posiedzeniu sąd przeprowadza przesłuchanie uczestników oraz wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Sąd ustala które osoby dziedziczą spadek, a także wskazuje, w jakiej części go nabywają. Warto dodać, że sąd nie wskazuje poszczególnych składników majątku np. samochód, mieszkanie itd. lecz wskazuje w ułamku, kto dziedziczy i w jakiej części. Przykładowo osoba A dziedziczy ½, osoba B ¼ oraz osoba C również ¼.

Należy pamiętać, że po wydaniu postanowienia musi się ono uprawomocnić, tzn. muszą upłynąć terminy na wniesienie środków zaskarżenia. Innymi słowy, po upływie 21 dni od ogłoszenia postanowienia następuje jego uprawomocnienie.

Następnie należy złożyć w sądzie niniejszy wniosek o stwierdzenie prawomocności w przedmiocie nabycia spadku. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 20,00 zł, którą należy wnieść na rachunek bankowy odpowiedniego sądu. Numery rachunków bankowych bez problemu można znaleźć na każdej stronie internetowej danego sądu.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie prawomocności postanowienia w przedmiocie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie prawomocności postanowienia w przedmiocie nabycia spadku złożyć może każda osoba, która ma w tym interes. W szczególności jest to spadkobiorca, zapisobierca, wierzyciel spadkodawcy oraz wierzyciel spadkobiercy. Stwierdzenie nabycia spadku nie jest obowiązkowe, lecz w interesie spadkobiercy leży uzyskanie formalnego potwierdzenia jego prawa do spadku, celem m.in. dokonania wpisu w księdze wieczystej nowego właściciela.

Z jakich elementów składa się wniosek o stwierdzenie prawomocności postanowienia w przedmiocie nabycia spadku?

Niniejszy wzór zawiera wszystkie obowiązkowe elementy stwierdzenie prawomocności postanowienia w przedmiocie nabycia spadku, które są niezbędne do skutecznego sporządzenia pisma. Elementy te są następujące: • oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek • rodzaj (nazwę) pisma, a więc wniosku o wydanie oraz doręczenie odpisu postanowienia wraz ze stwierdzeniem prawomocności. • określenie danych wnioskodawcy oraz pozostałych uczestników (jeżeli jest więcej spadkobierców), • właściwą część wniosku (osnowę), która zawiera żądanie w postaci stwierdzenia prawomocności oraz doręczenie odpisu postanowienia, • wymienienie załączników (potwierdzenie uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 20,00 zł) oraz podpis wniosku przez wnioskodawcę.

Wniosek o stwierdzenie prawomocności postanowienia w przedmiocie nabycia spadku – co dalej?

Sąd po rozpatrzeniu wniosku wysyła odpis orzeczenia ze stwierdzoną prawomocnością postanowienia w przedmiocie spadku oraz jego kopię do urzędu skarbowego. Spadkobiercy są zobowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym kopii ww. postanowienia oraz deklarację w sprawie podatku od spadku wraz z jego opłaceniem.

Orzeczenie stwierdzające prawomocność nabycia spadku jest dokumentem, którym można się legitymować przed bankami, urzędami oraz innymi osobami. Z jego pomocą należy zamknąć konta bankowe po zmarłym, przerejestrować samochód oraz dokonać wpisu w księgach wieczystych nowego właściciela.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: wniosek, nabycie spadku, spadek, stwierdzenie prawomocności, odpis postanowienia, prawomocność, postępowanie spadkowe.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o stwierdzenie prawomocności postanowienia w przedmiocie nabycia spadku”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wniosek o stwierdzenie prawomocności postanowienia w przedmiocie nabycia spadku

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o stwierdzenie prawomocności postanowienia w przedmiocie nabycia spadku”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *