Z jakich elementów składa się zawiadomienie o zaplanowanym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników?

W zawiadomieniu należy wskazać dokładny dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników. Co do miejsca to należy wskazać dokładnie adres, w którym zgromadzenie ma się odbyć. Przykładowo należy wskazać, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbędzie się w kancelarii notarialnej XYZ, hotelu czy też siedzibie spółki.

Bardzo ważnym elementem jest umieszczenie szczegółowego porządku obrad zgromadzenia. Co do zasady, warunkiem powzięcia danej uchwały w danej sprawie jest jej zamieszczenie w porządku obrad. Jeżeli jesteś zainteresowany przygotowaniem zawiadomienia o zaplanowanym NZW? Napisz do nas! Otrzymasz bezpłatną wycenę od kilku kancelarii, sam zdecydujesz która oferta jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?