Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i co dalej?

Po złożeniu zawiadomienia policja i prokuratura jest zobowiązana przesłać formalną informację na temat podjęcia lub odmowy podjęcia postępowania przygotowawczego w terminie sześciu tygodni od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Informacje na temat etapu, na jakim jest postępowanie, możesz zdobyć osobiście, odwiedzając komisariat policji lub prokuraturę.

W sytuacji, w której nie otrzymałeś informacji na temat podjętych czynności w ciągu 6 tygodni od dnia złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, możesz złożyć zażalenie do prokuratora nadrzędnego lub prokuratora powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie. W piśmie takim wskażesz, że złożyłeś zawiadomienie o popełnieniu określonego przestępstwa u określonego funkcjonariusza Policji lub prokuratora i że na informację o podjętych przez Policję lub prokuratora działaniach czekasz już ponad 6 tygodni.

Jeżeli stałeś się ofiarą przestępstwa np. oszustwa nieuczciwego kontrahenta i nie złożyłeś jeszcze zawiadomienia do prokuratury, to zapraszam Cię do kliknięcia tutaj.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?